Prístav s hotelom v pozadí, Stavanger

Prístav s hotelom v pozadí, Stavanger

Prístav s hotelom v pozadí, Stavanger