O projekte

Cieľom projektu Krátke Správy je publikovať články, ktoré by som sám chcel objaviť v slovenskom mediálnom priestore, no doposiaľ sa mi to nepodarilo. Či už pre ne nie je priestor, alebo sú z časti kontroverzné, mojou snahou je ich hlbšie pochopenie a čo najlepšie uvedenie do spoločenských súvislostí. Nebudem čitateľa zavádzať, že články sú nestranné. Samotným autorstvom, resp. výberom jednotlivých tematických okruhov si vynucujem Vašu pozornosť.

„Nič ako objektívny žurnalizmus neexistuje. Už samotný výraz je okázalým protirečením.“ – Hunter S. Thompson

Ďalšou pohnútkou je vlastná realizácia. Získavanie informácií nie je nekonečný proces, je to nádych, kedy človek už viac nechce prijímať a mal by informácie vydýchnuť. Transformovať ich do niečoho užitočného. Realizovať sa.