20180429_141246

Výhľad na záliv z poloostrova Bygdøy, Oslo

Výhľad na záliv z poloostrova Bygdøy, Oslo