Facebook

Záleží mi na Tvojom súkromí

Záleží mi na Tvojom súkromí

Mám niečo o čom by som sa s Tebou chcel rozprávať cez dôveryhodný kanál, alebo osobne. Predpokladám že v tejto dobe používaš Android, alebo iOS….